OmgevingsWeb
  New Posts New Posts RSS Feed - Artikel 1.12a bij verbouw
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

Artikel 1.12a bij verbouw

 Post Reply Post Reply
Author
Jeroen View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jeroen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Artikel 1.12a bij verbouw
    Posted: 19 Janauri 2016 at 12:56

Bij dezen wendt ik mij tot jullie met een vraag omtrent artikel 1.12a van het bouwbesluit. Het artikel biedt uitzonderingen voor het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom. Bij de tekst over aansluitingen op distributienet voor elektra, gas en warmte word vermeld dat artikel 1.12a ook van toepassing is bij verbouw.

Mijn vraag hierbij is of toepassing van artikel 1.12a bij verbouw alleen geld voor de aansluitingen op het distributienet of dat het gehele artikel 1.12a toepasbaar is bij verbouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afmetingen van een doorgang.

Groet,

Jeroen

Back to Top
Sponsored Links


Back to Top
JdB View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote JdB Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 Janauri 2016 at 07:52
Beste Jeroen,
 
Artikel 1.12 is ook van toepassing op de afmetingen van een doorgang (indien je deze gaat wijzigen). Let op: Eerste stap is beoordelen wat de huidige deurbreedte is. Vervolgens is deze deurbreedte bij recht verkregen (eenvoudig gezegd, conform vergunning gerealiseerd en indien vergunningsvrij volgens de destijds geldende voorschriften). Wanneer de deur vervolgens aangepast gaat worden moet je kijken naar de afdeling nieuwbouw voor het veranderen voor de deur. Hierin is aan het eind van de afdeling een verbouw voorschrift opgenomen. Deze geeft de ene keer ontheffing tot het niveau bestaande bouw (moet altijd aan voldaan worden), niveau wat bij recht is verkregen, niveau wat hoger ligt dan bestaande bouw, maar niet op nieuwbouw ligt en soms is geen ontheffing aanwezig en moet bij verbouw aan het niveau nieuwbouw voldaan worden.
 
Ik realiseer me dat bovenstaande een hoop info is, maar geloof me het rechtens verkregen niveau bepalen blijkt in de praktijk voor alle partijen lastig. Als oplossing geeft de wetgever aan om een historisch onderzoek uit te laten voeren. Indien dit teveel kosten met zich meebrengt wordt daarnaast geadviseerd om in dat geval toch nieuwbouw niveau aan te houden.
Back to Top
Laurens View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Laurens Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 Janauri 2016 at 08:30
Naar mijn bescheiden mening is artikel 1.12a ALLEEN van toepassing op NIEUWBOUW. Het gaat namelijk over "..het bouwen van een woonfunctie..." (dus niet verbouwen).
In artikel 1.12 worden de voorschriften die gelden voor verbouw aangestuurd.
 
Antwoord op uw vraag is dus dat u moet voldoen aan de verbouwvoorschriften, en dus de in artikel 1.12a bedoelde ontheffing niet kunt gebruiken voor verbouw.
Back to Top
Jeroen View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jeroen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 Janauri 2016 at 07:49
Bedankt voor je reactie Laurens. 

Zoals jij het hierboven uitlegt, interpreteer ik het artikel ook, echter dit zou betekenen dat bij het verbouwen van een bestaand pand middels het rechtens verkregen niveau, een hogere eis zou gelden dan wanneer ik het gehele gebouw zou afbreken en exact het zelfde weer nieuw op zou bouwen. Is dit niet in strijd met de systematiek van het bouwbesluit, en vooral het doel van artikel 1.12a (het versoepelen van eisen voor particulieren met oog dat zij een persoonlijke belang bij kwaliteit waarborging hebben)?

groet, Jeroen
Back to Top
Jeroen View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jeroen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 Janauri 2016 at 07:56
Bedankt voor je reactie JdB,

Het rechtens verkregen niveau bepaald in mijn zaak dat de vrije hoogte boven de looplijn van een trap 2,20m dient te zijn. Deze trap word afgebroken en elders in het pand gesitueerd. Op deze nieuwe locatie is er echter op het meest kritieke punt een vrije hoogte van 2,10m. Deze zou volgens van rechtens verkregen niveau dus niet voldoen. Ik ben nu op onderzoek of artikel 1.12a een uitkomst kan bieden gezien deze vermeld dat bij het bouwen van een woonfunctie in particulier eigendom i.p.v. van nieuwbouw eis, voldaan mag worden met de eis voor bestaande bouw. Echter is dit geen nieuwbouw maar verbouw, waarbij ik mij afvraag of dit niet toch toepasbaar is voor verbouw, gezien de eis voor nieuwbouw dan lager zou liggen dan bij nieuwbouw(eis=bestaand).

Groet, Jeroen
Back to Top
Laurens View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Laurens Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 Janauri 2016 at 08:56
Hallo Jeroen,
 
Ja inderdaad, als je sloopt en herbouwd (als particulier) heb je inderdaad in een aantal gevallen bestaande bouw als eis ipv rechtens verkregen niveau.
 
Dat dit in strijd met de systematiek is ben ik het volledig mee eens. Persoonlijk heb ik ook geen enkel idee waarom men in Den Haag besloten heeft de regels te versoepelen voor particulieren.
Particulieren snappen (uitzonderingen daargelaten) niet wat bouwen conform bouwbesluit inhoud. Nu je voor een verblijfsruimte nog maar een 0,5 m2 daglicht geeist wordt, komt het dus ook te vaak voor dat dit het uitgangspunt wordt. De 55% GV/VG eis loslaten is nog zo'n ding. Gevolg is dat voor ventilatie het minimale van het minimum genoeg is. Met het potdicht bouwen wat de EPC eist maak je mij niet wijs dat dit gezond is.
Zgn architecten (nogmaals: uitzonderingen daargelaten) ontwerpen met de hand op de knip qua bouwkosten ipv te doen wat ze moeten doen; de klant adviseren over een gezonde en goede woning.
 
Gevolg voor de toekomt is naar mijn bescheiden mening dat over twintig jaar de woningen die onder deze regelgving gebouwd zijn onverkoopbaar worden. Maar ja die lange termijnvisie is natuurlijik slecht voor de huidige economie en het doel van de regering om de crisis uit 2008 zo snel mogelijk te kunnen vergeten.
 
Daarnaast vraag ik me af of dit geen rechtsongelijkheid is.
Waarom moet (bijvoorbeeld) een projectontwikkelaar die (een) woning(en) voor de verkoop bouwt wel voldoen aan alle nieuwbouweisen en als ie er zelf in gaat wonen niet?
 
Sorry ga een beetje off-topic Wink
Back to Top
Jeroen View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jeroen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 Janauri 2016 at 10:21
Hallo Laurens,

Afdwalen van het originele topic vind ik hier niet zo erg omdat ik het wel interessant vindt om hierover te sparren en kennis op te doen, gezien ik redelijk nieuw ben in de wereld van bouwbesluit.

Over deze rechtsongelijkheid die je noemt, heb ik al redelijk wat gelezen. Er werd hier ook gerept over oneerlijke concurrentie tussen verschillende opdrachtgevers. Hierop werd verklaard dat particuliere opdrachtgevers geen winstoogmerk hebben en hierdoor geen concurrent worden van de professionele projectontwikkelaars. Bij particulier opdrachtgeverschap zou in het algemeen sprake zijn van bouwkavels die door de gemeente alleen wordt aangeboden aan particulieren.

Deze particulier zal waarschijnlijk vervolgens wel laten bouwen door een aannemer, waarop naar mijn mening de particuliere en professionele werelden elkaar al gaan kruisen en misschien voor invloed van 
elkaar vatbaar gaan zijn.

Uit kwaliteit oogpunt zou ik ook niemand aanraden een gebouw te ontwerpen met artikel 1.12a als uitgangspunt, maar alleen toe te passen als het echt niet anders mogelijk is, wat bij nieuwbouw vrijwel altijd wel kan. Daarbij kom ik dan weer uit bij waar voor mij de waarde voor 1.12a zou kunnen liggen, is het verbreden van verbouwingsmogelijkheden in een pand dat al niet voldoet aan de nieuwbouweis. Ik heb hier voor mij een bouwvergunningaanvraag voor een woning waardoor een hersituering van een trap het gebouw veel bruikbaarder word qua indeling. Echter kom ik middels het rechtens verkregen niveau nu 10cm vrij hoogte te kort op het meest kritieke punt van de trap en zou ik de aanvraag moeten afkeuren. (was 2,20m, wordt nu 2,10m, waarbij bestaande eis 1,90m is). Echter artikel 1.12a is alleen voor nieuwbouw... Logica?!


Back to Top
Ralph View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ralph Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 Janauri 2016 at 10:35
Hallo Jeroen,
 
volgens mij zou je met toepassing van artikel 1.12a wegkomen met een vrije hoogte boven de trap van slechts 1,9m (bestaande bouw).
 
Als je namelijk kijkt wat er verstaan wordt onder rechtens verkregen niveau:
 
rechtens verkregen niveau: niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk;
 
Volgens bovenstaande betekenis mag je dus bij verbouw geen hogere eis stellen dan aan een te bouwen bouwwerk. Artikel 1.12a geeft aan dat je voor artikel 2.5 bij nieuwbouw minimaal dient te voldoen aan de eisen van bestaande bouw. Artikel 2.5 schrijft voor de minimale vrije hoogte boven de trap 1,9m voor bij bestaande bouw.
 
Als je dus een vrije hoogte van 2,1m kan halen, voldoe je volgens mij aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Of redeneer ik nou te simpel? Big smile
 
Vriendelijke groet,
 
Ralph
Back to Top
Adriaan View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Adriaan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 Janauri 2016 at 08:45
Verbouwen = bouwen. Zie ook de toelichting bij artikel 12a. Artikel 12a is dus ook van toepassing bij verbouw. De bovengrens van het rechtens verkregen niveau zijn de grenswaarden voor nieuwbouw. Als bij het bouwen van een particuliere woning bij bepaalde voorschriften de bovengrens gelijk is gesteld aan het niveau bestaande bouw, is bij verbouw dus nooit een hoger niveau vereist dan het niveau bestaande bouw. De toelichting bij artikel 12a geeft, zij het beknopt, ook de motivatie van de overheid weer bij de vastgestelde minimumeisen bij het (ver)bouwen van particuliere woningen.
Back to Top
Laurens View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Laurens Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 Janauri 2016 at 08:53
Hallo Ralph,
 
Leuke redenatie, maar volgens mij ga je manco op de combinatie van de twee artikelen.
 
Artikel 1.12a gaat over een te bouwen woning voor particulier eigendom (in de volksmond nieuwbouw).
Artikel 1.12 gaat over verbouw waarbij het (altijd bediscusieerde) rechtens verkregen niveau geldt.
 
Mbt de uitleg van "rechtens verkregen niveau" ben ik het met je eens dat getoetst moet worden aan de regelgeving die gold ten tijde van het verlenen van de vergunning voor het bouwen.
 
Als ik je redanatie lees ga je er dus vanuit dat de woning van Jeroen is gebouwd onder de eisen voor particuliere woningbouw. Omdat die eisen in juli 2015 pas zijn ingevoerd lijkt me dat niet erg voor de hand liggend.
 
met vriendelijke groet,
 
Laurens
Back to Top
Nico Scholten View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Nico Scholten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 Janauri 2016 at 23:58

Geachte scribenten en lezer,

De oplossing van deze vraag ligt besloten in artikel 1, eerste lid, onder a van d Woningwet.
De wetgever heeft zich dat wellicht niet gerealiseerd, maar deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 heeft verstrekkende gevolgen voor de bestaande voorraad gebouwen waar in particulier eigendom wordt verbouwd.
 
Voor de achtergronden van deze wijziging verwijs ik naar Stb. 2015, 249
Back to Top
Laurens View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Laurens Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 Janauri 2016 at 08:27
Geachte heer Scholten, Beste Nico,
Ik vind in de Woningwet een artikel 1 met lid 1. Daarin worden verschillende "a's" genoemd (o.a. bij het begrip 'compensatie' en ook onder het begrip 'diensten van algemeen economisch belang'. Ik zie alleen de relatie met de casus niet, maar dat zal aan mij liggen.
Daarnaast heb ik het stb.2015, 249 voor me liggen, en kom tot geen andere inzichten als ik hierboven heb geschreven.
Kunt u zich iets nader uiteenzetten, ik vind het wel een interessant onderwerp.
met vriendelijke groet
Laurens
Back to Top
Chris View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Chris Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 Janauri 2016 at 10:25
De verwijzing naar de algemene bepalingen in de Woningwet helpt mij ook niet verder, maar de verwijzing naar het staatsblad Stb. 2015, 249 wel.

Onderstaand (dik gedrukt) het artikel + een deel van de toelichting die relevant zijn voor het onderwerp. Ik vermoed Nico Scholten hier op doelt.

Met vriendelijke groet,
Chris

ARTIKEL I

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

In het derde lid worden na de definitie van «woonfunctie voor kamergewijze verhuur» twee definities ingevoegd, luidende:

woonfunctie voor particulier eigendom:

woonfunctie die wordt gebouwd in particulier opdrachtgeverschap als bedoeld in artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening of die wordt bewoond door de eigenaar;

II Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Onderdeel A

Woonfunctie voor particulier eigendom, woonfunctie voor studenten

Met dit wijzigingsbesluit ... 

... een projectontwikkelaar wordt gekocht. De zinsnede in de definitie «of die door de eigenaar wordt bewoond» regelt dat het ook gaat om het verbouwen van de eigen woning.

Back to Top
Nico Scholten View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Nico Scholten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 Janauri 2016 at 23:01
Waarde Lezers,
 
Waar ik doel is de begripsomschrijving "bouwen".

Artikel 1

 

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

bouwen: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten;
 
"Verbouwen" is dus ook bouwen!. Deze begripsomschrijving geldt ook voor het Bouwbesluit 2012.
 
mvrgr,
 

Back to Top
Adriaan View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Adriaan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 Janauri 2016 at 08:17
Nico bevestigd mijn uitleg. Artikel 12a is dus ook van toepassing bij verbouwen want het is bouwen. Moeilijker moeten we het niet maken.
Back to Top
Jeroen View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jeroen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 Janauri 2016 at 07:50
Hartelijk dank voor al uw reacties.

Het lijkt naar mijns inziens dat we de onderste steen boven hebben. Ik heb het hierboven genoemde antwoord, zojuist ook aangedragen gekregen door Arcadis. Ik citeer: "Antwoord: Het gehele artikel 1.12a ziet zowel toe op nieuwbouw als verbouw. Verbouw als bedoeld in artikel 1.12 is een deelverzameling van bouwen in de zin van de woningwet. De voorschriften uit artikel 1.12a die betrekking hebben op het bouwen hebben zodoende allemaal ook betrekking op verbouwen."

Groet, Jeroen
Back to Top
Laurens View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Laurens Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 Janauri 2016 at 08:13
Inderdaad, ook allen dank voor het mee-discussieren. Handshake
 
Werpt een ander licht op mijn interpretatie van 1.12a.
Niet dat ik er heel gelukkig van wordt, maar mijn mening doet niet ter zake....
 
Groet,
 
Laurens
Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0.281 seconds.
OmgevingsWeb