OmgevingsWeb
  New Posts New Posts RSS Feed - Bouwen op agrarisch met waarde
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

Bouwen op agrarisch met waarde

 Post Reply Post Reply
Author
Wally View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 30 Juli 2017
Status: Offline
Points: 2
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wally Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Bouwen op agrarisch met waarde
    Posted: 30 Juli 2017 at 16:52
Hallo,

Op een perceel bestaande uit circa 600m wonen, 150m tuin en 6000m agrarisch met waarde wil ik op het gedeelte agrarisch met waarde een overkapping, zonder wanden, hoogte circa 3 mtr en oppervlakte van circa 80m bouwen.
Hierover een paar vragen.

A Kan dit vergunningsvrij?
B Wat kunnen eventuele bezwaren van de gemeente zijn of waar kan ik die op voorhand al vinden in het bestemmingsplan?
Zie onderstaand artikel.
Bij voorbaat al dank voor Uw reactie.

Frans

Artikel 4 Agrarisch met waarden

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Agrarisch met waarden aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a agrarische doeleinden in de vorm van weide- en grasland;
b behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden;
c voorzieningen voor langzaam verkeer;
d tuinen, erven en verhardingen;
e groenvoorzieningen;
f watergangen;
g water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
a De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
b De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.3.1 Werken en werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a het egaliseren, afgraven en ophogen van gronden;
b het vellen en rooien van houtgewas;
c het aanleggen en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden en het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
d het aanleggen van boven- en ondergrondse leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
e het aanleggen van waterlopen en het aanleggen van onderbemalingen.
4.3.2 Uitzonderingen
Het in lid 4.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
A het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
B reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
4.3.3 Toelaatbaarheid
De in 4.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden van de gronden.
Back to Top
Sponsored Links


Back to Top
Wally View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wally Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 September 2017 at 22:32
Niemand die wat info hierover heeft?

Frans
Back to Top
Nicole View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Nicole Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 September 2017 at 10:46
Je vraag is nog niet beantwoord omdat "agrarisch met waarde" een heel afwegingskader kent. Bij "agrarisch met waarde" speelt de functie van je overkapping mee bijvoorbeeld. Ook zijn andere zaken dan alleen de overkapping van belang: ga je wel of niet verharden, wel of geen weg ernaar toe aanleggen, terrein uitvlakken onder de overkapping enzovoorts.

Ga gewoon met je vraag naar de gemeente.
De gemeente kan je precies uitleggen wat wel en wat niet kan.
Back to Top
W. Zwierenberg View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote W. Zwierenberg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 September 2017 at 10:43
Alle vergunningvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dat kun je dus zelf nagaan. Mijn gok is dat het niet vergunningvrij kan, je stuit daar al snel op strijdigheid. Inderdaad, gewoon naar je eigen gemeente gaan.
Back to Top
Cynthia van der Mark View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 21 Maart 2017
Status: Offline
Points: 8
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Cynthia van der Mark Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 September 2017 at 17:24
Beste Frans,

U wilt bij uw woning een bijgebouw bouwen op een perceel grond met de bestemming “Agrarisch met waarde”. Door deze bestemming is het helaas niet mogelijk om vergunningvrij te bouwen. Vergunningvrij bouwen is toegestaan in het achtererfgebied bij een hoofdgebouw. Uw woning is het hoofdgebouw. Als erf bij een hoofdgebouw wordt alleen aangemerkt de grond waarvan het bestemmingsplan het gebruik ten behoeve van de woning niet verbiedt. Grond met de bestemming “Agrarisch met waarden” is niet bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van de woning, en kan dus niet als erf worden aangemerkt. Hier kan dan ook niet vergunningvrij worden gebouwd. Vergunningvrij bouwen is uitsluitend mogelijk in de bestemmingsvlakken voor “Wonen” en “Tuin”.

Als u de overkapping wilt bouwen ten behoeve van de agrarische bestemming, past deze wellicht binnen de vergunningvoorwaarden voor een agrarisch bouwwerk. De bestemming “Agrarische doeleinden” zal waarschijnlijk vereisen dat u een agrarisch bedrijf voert op deze grond.

Op grond van het voorgaande is dus uitgesloten dat u een bijgebouw bij de woning vergunningvrij kunt bouwen op het bestemmingsvlak “Agrarisch met waarde”. Overleg met de gemeente daarover heeft geen zin, tenzij uw bouwplan binnen de bouwvoorwaarden van de bestemming “Agrarisch met waarde” past..

Cynthia van der Mark
Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0.047 seconds.
OmgevingsWeb