OmgevingsWeb OmgevingsWeb Boek
  New Posts New Posts RSS Feed - sprake van wel of geen herziening bestemmingsplan
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

sprake van wel of geen herziening bestemmingsplan

 Post Reply Post Reply
Author
Lizzy View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 12 Februari 2018
Location: Meerlo
Status: Offline
Points: 2
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Lizzy Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: sprake van wel of geen herziening bestemmingsplan
    Posted: 12 Februari 2018 at 21:05
Betreft onduidelijkheid of een bestemmingsplan is herzien of slechts partieel een nieuw bestemmingsplan is gerealiseerd binnen een bestemmingsplan en daarmee de vraag of woningbouw wel / niet meer mogelijk is.

Er heeft een paar jaar geleden een wijziging plaatsgevonden binnen het bestemmingsplan Kern Meerlo (nog steeds analoog ) In dit bestemmingsplans gelegen aan de Bergsboslaan was 1 nieuwbouwwoning mogelijk in een groot bestemmingsvlak, zonder aanduiding van bouwgrenzen, waarin meerdere perceel(eigendoms)grenzen en meerdere eigenaren. Dit bouwvlak heeft de bestemming woondoeleinden.

>> voor de bestemmingsplankaart Kern Meerlo
en voorschriften Kern Meerlo :pag   121- 129'woondoeleinden' :

Door de aanpassing, het toe voegen van bestemmingsplan ‘woning Bergsboslaan’ binnen dat bouwvlak , wat een nog niet bestaand plan was( onderzoek t/m archeologie -akoustiek ed zijn uitgevoerd.) heeft de gemeente beoogd dat woningbouw alleen op perceel G 848 mogelijk mocht zijn, gezien eerdere uitspraken vanuit een raadsbesluit.

'woning bergsboslaan' te raadplegen op ruimtelijke plannen, onder bestemmings   plan naam :   'Bergsboslaan'    
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


De analoge bestemmingskaart Kern Meerlo is wat bouwvlak betreft ongewijzigd en nog steeds van toepassing op de ernaast gelegen percelen. Op het nog vigerende bestemmingsplan Kern Meerlo geeft de ‘steraanduiding met cijfer 1 aan dat er 1 nieuwbouwwoning is toegestaan binnen dat bouwvlak. De steraanduiding ligt ongeveer ter hoogte van perceel G 848, en de nog analoge kaart is sindsdien niet aangepast wat bouwvlak en steraanduiding betreft en dateert al van 2007. Het aangepaste bestemmingsplan voor perceel G848 maakte voor de wijziging onderdeel uit van het hele bouwvlak waarbinnen 1 nieuwbouwwoning, willekeurig binnen het hele bouwvlak mogelijk was( of nog is?).

Met het nieuwe / gewijzigde bestemmingsplan ‘woning Bergsboslaan’   is in ieder geval 1 nieuwbouwwoning toegestaan op perceel G848, wat feitelijk daarvoor nog niet bestond. Dat dit een nieuw plan is staat ook omschreven in het voorstel van het raadsbesluit, echter in het raadsbesluit is niets terug te vinden van een herziening van het bestemmingsplan Kern Meerlo. Naar ons oordeel is er geen sprake van een wijziging van het onderliggende bestemmingsplan. omdat het onderiggende bestemmingsplan Kern Meerlo voor wat betreft de bouw grens en steraanduiding nog steeds ongewijzigd is waarbinnen gebouwd zou mogen worden.

In verband met een verdeling van een perceel waarop qua oppervlakte binnen dit bouwvlak waarvoor bestemmingsplan Kern Meerlo nog van toepassing is, is dit voor de waardebepaling relevant als slechts een partij een perceel zou krijgen toebedeeld waarop je uberhaupt qua breedte geen woning op kan bouwen ( ong 8 mtr).
De gemeente wil geen garantie geven dat er elders binnen het bouwvlak van het onderliggende ( nog vigerende) bestemmingsplan Kern Meerlo, geen woning gebouwd mag worden als daarvoor een eerste aanvraag zou worden ingediend. Ze geven als standpunt aan dat het wel is gewijzigd en zo bedoeld is. ( Tenminste zolang er nog geen aanvraag is ingediend voor perceel G 848 ; waarvoor bestemmingsplan ‘woning Bergsboslaan’geldt ).
In verband met een verdeling van een perceel binnen dit bouwvlak waarvoor bestemmingsplan Kern Meerlo nog van toepassing is, is dit voor de waardebepaling relevant als slechts een partij een perceel zou krijgen toebedeeld waarop je uberhaupt qua breedte geen woning op kan bouwen ( ong 8 mtr).
Een ambtenaar heeft eerder wel een uitspraak gedaan dat als een 1e aanvraag zou worden ingediend voor woningbouw willekeurig binnen het bouwvlak van het bestemmingsplan Kern Meerlo dat deze dan niet geweigerd zou kunnen worden. En als daarna een bouwvergunning op perceel G 848 zou plaatsvinden, zou dat vervolgens ook niet geweigerd kunnen worden. Deze uitspraak werd later weer ingetrokken! De gemeente wil evenwel geen garantie afgeven dat woningbouw enkel op perceel G 848 mogelijk is , ook al zou een eerste aanvraag op een ander perceel binnen het bouwvlak aangevraagd worden !!

•     Is er ( juridisch) wel sprake van een ‘herziening van het onderliggende bestemmingsplan Kern Meerlo?
In het raadsbesluit van het nieuwe bestemmingsplan staat:   'gelet op artikel 3.8, 6.12 van de wet ruimtelijk ordening. En als besluit: "gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 'woning Bergsboslaan, Meerlo' ( daarvoor niet bestaand) . Er is niet benoemd dat het om ‘herziening van het onderliggende bestemmingsplan kern Meerlo betrof?
•     Kan een wijziging plaatsvinden door toepassing van artikel 3.8 ? Of kon dit alleen via artikel   3.6 om het onderliggende bestemmingsplan uberhaupt te kunnen herzien en dat als zodanig in het raadsbesluit ook te benoemen?
(In een ander bestemmingsplan – regels binnen de gemeente Horst aan de Maas heb ik geconstateerd dat er benoemd staat dat wijziging van het bestemmingsplan mogelijk is door artikel 3.6 te passen. )
•     Is het bouwrecht met de wijziging wel of niet vervallen op de andere percelen binnen het bouwvlak van bestemmingsplan Kern Meerlo( zolang als dat een eerste aanvraag betreft?
•     Had in het raadsbesluit bij de wijziging van bestemmingsplan ‘woning Bergsbosaan’niet benoemd moeten worden dat het om een ‘ herziening van bestemmingsplan Kern Meerlo ‘ betrof?
•     Betreft het bestemmingsplan ‘woning Bergsboslaan’ een nieuw bestemmingsplan ?
•     Wat is de relatie van beide bestemmingsplannen; het onderliggende bestemmingsplan ‘Kern Meerlo’ met ‘woning Bergsboslaan’ ?
•     Is het nog steeds mogelijk om op een ander perceel binnen het bouwvlak van het vigerende bestemmingsplan Kern Meerlo met de steraanduiding bij Bergsboslaan , zolang als dit de eerste bouwaanvraag is binnen het bouwvlak ? ( m.a.w. zolang er nog geen bouwaanvraag is ingediend voor perceel G 848 = bestemmingsplan ‘woning Bergsboslaan’ en er vanuitgaande dat de bouwaanvraag verder aan de regels v.h.bestemmingsplan en bouwbesluit voldoen)
•     Als het geen herziening betreft of grond van welk artikel in de bestemmingsplanvoorschriften van Kern Meerlo kan de gemeente een bouwaanvraag dan weigeren?


In afwachting van jullie expertise
Back to Top
 Post Reply Post Reply
  Share Topic   

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd.

This page was generated in 0.047 seconds.

       

OmgevingsWeb OmgevingsWeb Boek