Print Page | Close Window

Gemeente legt WABO naast zich neer.

Printed From: Omgevingsweb
Category: Omgevingsrecht, Wabo, Wro, enz.
Forum Name: Omgevingsvergunning aanvragen
Forum Description: Problemen of vragen over uw omgevingsvergunning? Wat en hoe in te dienen? Wat zijn de procedures?
URL: http://forum.omgevingsweb.nl/forum_posts.asp?TID=2361
Printed Date: 21 September 2019 at 10:58
Software Version: Web Wiz Forums 11.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: Gemeente legt WABO naast zich neer.
Posted By: Guests
Subject: Gemeente legt WABO naast zich neer.
Date Posted: 02 Juni 2015 at 14:43
Gemeente heeft in 2013 beleid aangenomen, waarbij ze uitging van n uitgebreide aanvraag procedure. 
Vervolgens heeft de wetswijziging wabo nov 14, ertoe geleid dat voor de betreffende aanvraag een reguliere procedure volstaat.

Deze ben ik ingegaan, ik voldoe volledig aan de door de gemeente opgestelde toetsingscriteria en het bouwbesluit. Uiteindelijk is de aanvraag geweigerd. Omdat de gemeente vind dat er in de reguliere procedure te weinig inspraak is voor de belanghebbenden, is er sprake van een bijzondere omstandigheid.

Mogen ze dit op deze grond afwijzen?Replies:
Posted By: Guests
Date Posted: 03 Juni 2015 at 08:46
Het is altijd lastig een casus te beoordeling waarvan je niet alle details weet. Uitgaande van bovenstaande informatie, is het vreemd dat een gemeente de wet naast zich neerlegt. Kan me haast niet voorstellen dat dit de enige weigeringsgrond is. De overheid heeft bepaald dat een vergunning binnen een bepaalde tijd afgedaan moet worden. De wet kent nog een mogelijkheid tot verdagen van de termijn. Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende altijd inspreken door bezwaar in te dienen. Ik snap dat dit dan niet afgewogen kan worden vr verlening van de vergunning, maar het college moet dan toch een nieuwe overweging maken. Mij lijkt dat met verdagen van een termijn, er voldoende tijd is om actief een inspraakreactie te vragen vr besluitvorming.
 
Mocht alleen de termijn een weigeringsgrond zijn, dan zou ik bezwaar maken tegen het besluit.


Posted By: Guests
Date Posted: 03 Juni 2015 at 13:42
Nee. Dat mag niet. De wet bepaalt welke procedure van toepassing is en niet de gemeente. Als de aanvraag niet onder artikel 3.10 van de Wabo valt, is de reguliere procedure van toepassing. In artikel 3.9 lid 1 van de Wabo is bepaald dat de gemeente op een aanvraag voor een reguliere vergunning binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag moet beslissen. Op grond van lid 2 van dat artikel kan de beslistermijn eenmaal met maximaal 6 weken worden verlengd. Als de gemeente niet binnen de 8 weken (of 14 weken) beslist, is er sprake van een vergunning van rechtswege. Als dat het geval is, moet de gemeente bekendmaken dat de vergunning van rechtswege is ontstaan, zodat derden daartegen bezwaar kunnen maken.
 
Ik adviseer je om na te gaan of er een vergunning van rechtswege is ontstaan en zo ja, de gemeente te vragen om die vergunning te publiceren. Als er geen sprake is van een van rechtswege verleende vergunning, zou ik de gemeente wijzen op de artikelen 3.9 en 3.10 van de Wabo en vragen om tijdig te beslissen. Als dat dan niet gebeurt, kun je bovenstaande stappen ondernemen.
 
Bij de reguliere procedure kunnen derden bezwaar, beroep en hoger beroep instellen. Bij uitgebreide procedure zijn dat achtereenvolgens: een zienswijze, beroep en hoger beroep. Er zijn dus altijd drie stappen van rechtsbescherming, ongeacht de procedure. Misschien kun je dat ook uitleggen aan de gemeente. Succes.


Posted By: Guests
Date Posted: 03 Juni 2015 at 13:59
Overigens kun je als er sprake is van een van rechtswege verleende vergunning, gewoon met de bouw starten. Als de gemeente handhavend gaat optreden, stilleggen van de bouw of zo, kun je daartegen bezwaar maken en een voorlopige voorziening vragen.


Posted By: Guests
Date Posted: 05 Juni 2015 at 11:23
Aanvullend: als de gemeente niet tijdig beslist op jouw verzoek om de van rechtswege verleende vergunning te publiceren (als daar sprake van is) dan kun je de gemeente mogelijk ook aansprakelijk stellen voor het overschrijden van termijnen op basis van de 'Wet dwangsom en beroek bij niet tijdig beslissen'.
Zie voor meer info hierover: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/dwangsom-bij-te-laat-beslissen - http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/dwangsom-bij-te-laat-beslissen


Posted By: Guests
Date Posted: 05 Juni 2015 at 15:09
In de vraag stelt Jack, dat de gemeente de vergunning geweigerd heeft. Ik neem dan aan, dat in dit besluit tot weigering de onderbouwing van de weigering staat en voor deze situatie vooral ook dat aanvrager in beroep kan gaan. Dat is wat Jack moet doen. Er is kennelijk een besluit van de gemeente.
De reden "Omdat de gemeente vind dat er in de reguliere procedure te weinig inspraak is voor de belanghebbenden, is er sprake van een bijzondere omstandigheid." vind ik geen argument om de reguliere procedure te omzeilen. De wetgever heeft het anders bedoeld.
De gemeente zal moeten komen met inhoudelijke argumenten.


Posted By: Guests
Date Posted: 10 Juni 2015 at 17:57
Kun je niet wat specifieker zijn?
Heb het vermoeden dat uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Voor de strijdigheid kan er worden afgeweken middels de zogenaamde kruimellijst waar de reguliere Wabo procedure van toepassing is. Sinds een recente wetswijziging valt er veel onder de kruimellijst. Wanneer uw bouwplan op de kruimellijst staat dan houdt dit niet in dat het "voldoet aan de regels". Sterker: het voldoet niet.
Een gemeente heeft hier een grote beleidsvrijheid in. Een rechter zal niet zo snel op de stoel van de gemeente gaan zitten om te oordelen of een afwijking gewenst is middels de kruimellijst.
 
Overigens is het inderdaad een hele magere motivering van die inspraak. Kun je niet de volledige weigeringsgronden posten?Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk