Print Page | Close Window

bouwbesluit uitvoering trap/omheining vide

Printed From: Omgevingsweb
Category: Bouwen
Forum Name: Bouwbesluit
Forum Description: Stel hier uw vragen over technische regelgeving.
URL: http://forum.omgevingsweb.nl/forum_posts.asp?TID=2400
Printed Date: 23 Juli 2019 at 05:28
Software Version: Web Wiz Forums 11.03 - http://www.webwizforums.com


Topic: bouwbesluit uitvoering trap/omheining vide
Posted By: Guests
Subject: bouwbesluit uitvoering trap/omheining vide
Date Posted: 03 December 2015 at 10:02
Ik zou graag vernemen aan welke uitvoering een trap dient te voldoen die bij een kleine studio(45m2), toegang tot de vide moet geven. De vide(9m2) wordt gebruikt als slaapruimte. Dient de vide nog beveiligd te worden met een balustrade? Momenteel is de vide toegankelijk gemaakt d.m.v. een steile ladder en is er geen afscheiding/balustrade aanwezig. Replies:
Posted By: Guests
Date Posted: 04 December 2015 at 08:38
Ik ga er van uit dat er sprake is van een woonfunctie. Je spreekt over een vide maar uit het verhaal begrijp ik dat er sprake is van een extra verdiepingsvloer Als er op de verdiepingsvloer wordt geslapen (de vraag is of dit vanuit het ontwerp het beoogde gebruik is!), kun je niet anders concluderen dat er sprake is van een voor personen bestemde vloer. Op grond van artikel 2.17 lid 1 van het Bouwbesluit zal er dan een vloerafscheiding aanwezig moeten zijn. Zie voor de verdere eisen waaraan deze vloerafscheiding moet voldoen, afdeling 2.3 Bouwbesluit 2012 (uitgaande van een aanvraag omgevingsvergunning na 1 april 2012; is de aanvraag van daarvoor, dan Bouwbesluit 2003 er op naslaan). Indien er in het ontwerp uit is gegaan van een vloer die niet bestemd is voor personen (bijvoorbeeld alleen bergruimte; zie daarvoor de verleende vergunning!), is er sprake van een andere situatie. Dan is er sprake van een veranderd gebruik van een bestaande vloer en dan toets je in eerste instantie aan de voorschriften voor bestaande bouw. Als daar niet aan wordt voldaan, moet je verbouwen en dan gelden de verbouwvoorschriften. Ook dan zul je minimaal uitkomen op een afscheiding die voldoet aan de voorschriften voor bestaande bouw.

Dan wat betreft de trap. Als er sprake is van een voor personen bestemde vloer, begint er in overeenstemming met de voorschriften in artikel 2.102 lid 1 een vluchtroute. Op grond van artikel 2.27 is er bij een hoogteverschil van meer dan 0,21 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert sprake van een vaste trap. Een dergelijke trap zal moeten voldoen aan de voorschriften in afdeling 2.5 van het Bouwbesluit 2012. Als er gebouwd is onder Bouwbesluit 2003 ligt de situatie mogelijk iets anders. Indien het huidige gebruik afwijkt van het gebruik dat is beoogd in het ontwerp/de vergunning, zul je in eerste instantie moeten toetsen aan de voorschriften voor bestaande bouw en als daar niet aan wordt voldaan, zul je moeten verbouwen. Je zult dan minimaal uitkomen bij een trap die moet voldoen aan de voorschriften voor bestaande bouw. 

Zonder de achtergrond en exacte situatie van de vraag te kennen, hoop ik hiermede voldoende inzicht te hebben gegeven in de wijze waarop je tot een antwoord op de vraag kan komen. 


Posted By: Guests
Date Posted: 07 December 2015 at 16:46
Toevoeging op bovenstaande.
 
Als de woonfunctie wordt bewoond door de eigenaar dan is dit een "woonfunctie voor pariculier eigendom". In dit geval is artikel 1.12a van toepassing en is niet artikel 2.17 lid 1 van toepassing maar is de nieuwbouweis verlaagd naar bestaand niveau.
 
Nog steeds is er wel een afscheiding nodig, maar zijn de eisen iets soepeler.


Posted By: Guests
Date Posted: 15 December 2015 at 11:25
volgens Bouwbesluit 2012 (vanaf 24-11-2015)
bestaande bouw: art. 2.22, 2.23
en verder wil ik nog wijzen op artikel 2.39; hierin worden de voorwaarden van afmetingen van de trap vermeld.
 Print Page | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 11.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2015 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk